TOP > Faculty of Medical Sciences > Fields of Research and Support Facilities

Fields of Research and Support Facilities

Administrative Staff

As of 1st January, 2019

Dean Takanari Kitazono
Vice Dean

Takashi Ito / Shoichi Ohga / Kiyoko Kato / Masahiro Kamouchi

Faculty of Medical Sciences

INDEX

As of July 2020

Department ( ):Head
Others
Department of Basic Medicine / Bioregulation Head:Takashi Miura
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Anatomy and Neuroscience WebSite Shozo Jinno   Jun Yamada

Risako Fujikawa

Developmental Biology WebSite Chikara Meno     Keiko Kitajima
Takenobu Nii
Medical Biochermistry WebSite Takashi Ito Fumihito Miura   Satoshi Okada
Medical Biophysics and Radiation Biology WebSite   Yoshimichi Nakatsu   Mizuki Ohno
Biochemistry WebSite Hideki Sumimoto   Sachiko Kamakura Junya Hayase/Akira Kohda
Anatomy and Cell Biology WebSite Takashi Miura Yuki Sato   Hisako Imamura/Kei Sugihara

▲Back to Top

Department of Basic Medicine / Science for Biological InformationHead:Takeshi Imai
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Molecular Physiology          
Pharmacology     Masahiro Oike    
Clinical Pharmacology WebSite Toshiyuki Sasaguri     Masaki Arioka/Koichi Miura/Fumi Tetsuo
Molecular Cardiology WebSite       Mayumi Hirano
Anatomy and Neurobiology WebSite        
Integrative Physiology WebSite       Atsushi Takaki
Sachiko Take
(Research Associate)
Clinical Neurophysiology WebSite       Kenichiro Yamashita
Developmental Neurophysiology   Takeshi Imai    

Satoshi Fujimoto

Marcus Nathanael Leiwe

▲Back to Top

Department of Basic Medicine / PathobiologyHead:Tetsuya Hayashi
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Pathophysiological and Experimental Pathology WebSite     kazunori Nakagawa Mitsuho Onimaru
Anatomic Pathology WebSite Yoshinao Oda Kenichi Kouhashi Yuichi Yamada Mikiko Hashisako
Neuropathology WebSite Toru Iwaki Hiroyuki Honda  

Hideomi Hamasaki

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine WebSite Dongchon Kang    

Takehiro Yasukawa
Yuichi Matsushima

Masakazu Fujii

Bacteriology WebSite Tetsuya Hayashi     Keiji Nakamura
Virology WebSite Yusuke Yanagi Takao Hashiguchi   Yuta Shirogane
Tateki Suzuki
Parasitology          
Biomedicine WebSite Etsuro Ono      

▲Back to Top

Department of Basic Medicine / Social MedicineHead:Toshiharu Ninomiya
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Preventive Medicine WebSite     Chikako Kiyohara  
Environmental Medicine WebSite     Akiyo Tanaka Miyuki Hirata
Forensic Pathology and Sciences WebSite Noriaki Ikeda     Akiko Tsuji/Miki Okumura
Medical Informatics WebSite        
Health Services Management and Policy        
Epidemiology and Public Health   Toshiharu Ninomiya Jun Hata  

Daigo Yoshida

Takanori Honda

Oncology and Social Science   Eishi Baba      

▲Back to Top

Department of Basic Medicine / Health Care Administration and Management
Head:Masahiro Kamouchi
Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Akira Babazono
Masahiro Kamouchi
Junko Ayuzawa
Haruhisa Fukuda
Ryu Matsuo
   

▲Back to Top

Department of Advanced Medical Initiatives / Advanced Medical Initiatives
Head:Dean
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biomedical Engineering          
Disaster and Emergency Medicine WebSite   Tomohiko Akahoshi   Takashi Nagata
Geriatric Medicine       Keizo Ohnaka  
Cancer Therapy and Research WebSite   Hideya Ohnishi    
Human Development          
Molecular and Structural Biology          
Biosignaling Physiology          

▲Back to Top

Department of Clinical Medicine / Internal Medicine Head:Nobuyuki Sudo/Yoshihiro Ogawa
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Medicine and Biosystemic Science WebSite Koichi Akashi Toshihiro Miyamoto  

Yong Jeong/Akiko Yonekawa

Medicine and Clinical Science WebSite Takanari Kitazono Tetsuro Ago   Keisuke Kawasaki
Medicine and Bioregulatory Science WebSite Yoshihiro Ogawa Motoyuki Koujima Takatoshi Chinen Yasuhiro Nakashima
Cardiovascular Medicine WebSite Hiroyuki Tsutsui   Ken-Ichi Hiasa

Taiki Higo

Respiratory Medicine WebSite   Koichiro Matsumoto   Eiji Harada
Neurology WebSite   Ryo Yamasaki   Dai Matsuse
Neuropsychiatry WebSite Tomohiro Nakao Toshiaki Onitsuka   Hirohumi Tomiyama
Psychosomatic Medicine WebSite Nobuyuki Sudo   Kazufumi Yoshihara Mitsunao Tomioka
Environmental Medicine and Infectious Diseases WebSite       Eiichi Ogawa
Clinical Radiology WebSite Kousei ishigami Akio Hiwatashi   Takuro Isoda
Precision Medicine   Takahiro Maeda      

▲Back to Top

Department of Clinical Medicine / Surgery Head:Masafumi Nakamura/Takashi Nakagawa
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Surgery and Oncology WebSite Masafumi Nakamura Makoto Kubo   Noboru Ideno
Surgery and Science WebSite Masaki Mori Tomoharu Yoshizumi   Sayuri Akiyoshi
Cardiovascular Surgery WebSite Akira Shiose     Satoshi Kimura/Shinichiro Oda
Urology WebSite Masatoshi Eto Junichi Inokuchi   Ken Li
Orthopaedic Surgery WebSite Yasuharu Nakashima Yoshihiro Matsumoto   Nokitaka Setsu
Neurosurgery WebSite   Masahiro Mizoguchi   Koichi Arimura
Ophthalmology WebSite Kohei Sonoda   Atsunobu Takeda Keijiro Ishikawa
Otorhinolaryngology WebSite Takashi Nakagawa Ryuji Yasumatsu   Teppei Noda
Dermatology WebSite Masutaka Furue    

Makiko Nakahara

Fumitaka Ono

Anesthesiology and Critical Care Medicine WebSite Ken Yamaura Midoriko Higashi   Makoto Sumie

▲Back to Top

Department of Clinical Medicine / Reproductive and Developmental Medicine
Head:Kiyoko Kato
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Pediatrics WebSite Shoichi Ohga Yasunari Sakai   Yusaku Nagatomo/
Kiyoshi Uike
Pediatric Surgery WebSite     Koichiro Yoshimaru Junkichi Takemoto
Obstetrics and Gynecology WebSite Kiyoko Kato Hideaki Yahata   Hiroshi Yagi

 

▲Back to Top

Department of Molecular Biology / Molecular Cell BiologyHead:Hisao Kondo
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Molecular Cell Biology WebSite Hisao Kondo     Takeshi Sekiguchi
Yayoi Kaneko

▲Back to Top

Department of Molecular Biology / Biology of Sex Difference Head:Ken-ichirou Morohashi
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biology of Sex Difference WebSite Ken-ichirou Morohashi Takashi Baba   Miki Inoue

▲Back to Top

Department of Medical Education / Medical EducationHead:Hiroaki Niiro
  Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
WebSite Hiroaki Niiro   Makoto Kikukawa  

▲Back to Top

Department of Stem Cell Biology and Medicine / Stem Cell Biology and Medicine
Head:Kinichi Nakashima
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Basic Stem Cell Biology
WebSite Kinichi Nakashima     Sayako Katada
Hideyuki Nakashima
Stem Cell Regulation WebSite Fumio Arai   Kentaro Hosokawa  
Developmental Stem Cell Biology WebSite Katsuhiko Hayashi Go Nagamatsu    

Cancer Stem Cell Research

       

Masahiro Ayano

Hisayuki Yao

Integrative Medical Science for Tissue Repair

        Takashi Yoshino
Yasuhiro Gotoh
Taito Matsuda

▲Back to Top

Faculty of Medical Sciences / Unit
  Unit   Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Clinical Medicine Community Medicine Education Unit WebSite Mosaburo Kainuma    

Global Medical Science Education Unit   Stephen Leonard Lyman  

▲Back to Top

Department of Health Sciences / Nursing Head:Kimie Fujita
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Fundamental and Clinical Nursing Kenichi Goto
Kimie Fujita
Hisako Nakao
Nobuko Hashiguchi

 

Masami Maruyama 

Satomi Aomoto
Kazue Matsuo

Yuriko Matsunaga

Chieko Domen
Yu Yamaguchi
Miyuki Kihara

Kanako Yakushiji
Kumiko Sakai
Miharu Matsumoto
Kanae Fujita

Women's and Community Health Nursing Yoko Hatono
Seiichi Morokuma

Kimiko Kawata
Sawa Teraoka
Yukari Maeno

Yuko Hamada

Junko Miyata
Kimiyo Kikuchi

Hitoe Kimura
Yoshiko Suetsugu
Takako Fujita
Youko Satou
Yoko Fukuda

Ayaka Fujita
Harumi Moriguchi

▲Back to Top

Department of Health Sciences / Medical Quantum ScienceHead:Hidetake Yabuuchi
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Fundamental Radiological Science

Hidetaka Arimura

Toshioh Fujibuchi

Akihiko Takahashi
Akihiro Nohtomi
 

Yoon Yongsu

Masateru Kawakubo

Clinical Radiological Science Masayuki Sasaki
Junji Morishita
Hidetake Yabuuchi

Tomonari Sasaki

Tadamitsu Ideguchi

  Nobukazu Tanaka

▲Back to Top

Department of Health Sciences / Medical Tecnology Head:Shinichi Mizuno
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biological Sciences and Technology Takeshi Uchiumi
Hiroshi Shigeto
 

Hiroyuki Tashiro
Fumiko Kojima
Masamune Aihara

Yoko Yasuda
Medical Sciences and Technology

Shinichi Mizuno

Hitoshi Katsuta

  Eisaku Hokazono
Sumiko Watanabe
Hironori Kurisaki
Hiromichi Shiotsu
Tomoko Kimura
Mikako yagi

▲Back to Top

Specific Research and Education Section
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Comprehensive Clinical Oncology WebSite       Keiichi Ota

▲Back to Top

Donated Fund Laboratory
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
(Medicine and Clinical Science)
Department of Integrated Therapy for Chronic Kidney Disease
  Kumiko Torisu  
(Clinical Radiology)
Department of Molecular Imaging & Diagnosis
      Yuichiro Kubo
(Obstetrics and Gynecology)
Department of Perinatal and Pediatric Medicine
Department of Obstetrics
Yuka Sato
(Pediatrics)
Department of Perinatal and Pediatric Medicine
Department of Pediatrics
  Yuhki Koga Kenichiro Yamamura  
(Orthopaedic Surgery)
Department of Artificial Joints and Biomaterials
Goro Motomura Kyohei Shiomoto
(Dermatology)
Division of Skin Surface Sensing, Department of Dermatology
Takeshi Nakahara   Asako Suenaga/Hiromi Morisawa /Seisho Sato
(Clinical Radiology)
Department of Radiology Informatics and Network
      Keiji Matsumoto
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Applied Biosystemic Science
      Jumpei Nogami
(Ophthalmology)
Department of Ocular Pathology and Imaging Science
  Nobuyo Yawata Masato Akiyama  
(Medicine and Biosystemic Science) Department of Neuroinflammation and Brain Fatigue Science   Masanori Honsho   Michinari Hieda
(Cardiovascular Surgery)
Department of Advanced Cardiopulmonary Failure
  Yoshihisa Tanoue   Toru Hashimoto
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Advanced Aortic Therapeutics
  Yasuhisa Oishi    
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Medicine and Comprehensive Biosystemic Science
  Hitoshi Kusaba    
(Cardiovascular Medicine)
Department of Experimental and Clinical Cardiovascular Medicine
  Tomomi Ide/Shintaro Kinugawa   Keisuke Shinohara
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Comprehensive General Internal Medicine
  Hiroaki Ikezaki   Takeo Hayashi
(Orthopaedic Surgery)
Department of Arthritis and Immunology
  Hisakata Yamada    
(Medicine and Bioregulatory Science)
Department of Gastroenterology and Metabolism
  Eikichi Ihara    
Department of Medical-Engineering Collaboration for Healthy Longevity   Satoshi Hamai   Yoshihiko Furuta

▲Back to Top

Joint Research Department
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
(Clinical Radiology)

Department of Advanced Imaging
and Interventional Radiology

Akihiro Nishie Osamu Togao    
(Urology)
Department of Advanced Cancer Genome Diagnostics
  Yasue Kimura Takashi Matsumoto  

▲Back to Top

Attached Facilities for Reseach

Research Institute for Diseases of the ChestHead:Yoshiro Ogawa
Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Respirology   Koichiro Matsumoto   Eiji Harada

▲Back to Top

Research Institute of AngiocardiologyHead:Hiroyuki Tsutsui
Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Angiocardiology Hiroyuki Tsutsui   Ken-Ichi Hiasa

Taiki Higo

Department of Cardiac Surgery Akira Shiose     Satoshi Kimura/Shinichiro Oda
Department of Molecular Cardiology       Mayumi Hirano

▲Back to Top

Neurological InstituteHead:Toru Iwaki
Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Neurogy   Ryo Yamasaki   Dai Matsuse
Department of Neurosurgery   Masahiro Mizoguchi   Koichi Arimura
Department of Clinical Neurophysiology       Kenichiro Yamashita
Department of Neuropathology Toru Iwaki Hiroyuki Honda  

Hideomi Hamasaki

▲Back to Top

Research Center for Human Disease ModelingHead:Takanari Kitazono

 

Department   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Research Section Organ-tissue Reconstruction Research Takashi Miura     Hisako IMAMURA
Congenital Diseases Research Kiyoko Kato     Hiroshi Yagi
Disease Model Innovation Etsuro Ono     Masaki Arioka
Animal Models of Infectious Diseases Yusuke Yanagi Takao Hashiguchi    
Developmental Neurophysiology Takeshi Imai     Satoshi Fujimoto
Support Section Mammal Clinic Yoshinao Oda   Yuichi Yamada  
Animal Model Resources       Tokuko Iwamori
Campus Veterinarian Etsuro Ono     Hiroyuki Imai
Ultrahigh-speed Cell Analysis Hideki Sumimoto   Sachiko Kamakura  
Advanced Molecular Imaging       Marcus N. Leiwe
Metabolome Analysis Dongchon Kang      

▲Back to Top

Center for Cohort StudiesHead/ Leader:Takanari Kitazono
Division Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
International Collaboration Eishi Baba      
Research Management      

 

 

Data Management Toshiharu Ninomiya Jun Hata Yasumi Kimura

Mao Shibata
Satoko Sakata

Miyuki Hirata

Statistics Masahiro Kamouchi Haruhisa Fukuda Chikako Kiyohara  

▲Back to Top

Precision Medicine Research CenterHead:Takanari Kitazono
Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Takahiro Maeda      

▲Back to Top

Support Facilities

Back to Top