TOP > Faculty of Medical Sciences > Fields of Research and Support Facilities

Fields of Research and Support Facilities

Administrative Staff

As of 1st January, 2021

Dean Takanari Kitazono
Vice Dean

Takashi Ito / Shoichi Ohga / Kiyoko Kato / Masahiro Kamouchi / Kohei Sonoda

Faculty of Medical Sciences

INDEX

As of October 2021

Department ( ):Head
Others
Department of Basic Medicine / Bioregulation Head:Takashi Miura
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Anatomy and Neuroscience WebSite Shozo Jinno   Jun Yamada Mariko Soya
Risako Fujikawa
Developmental Biology WebSite Chikara Meno     Keiko Kitajima
Takenobu Nii
Medical Biochemistry WebSite Takashi Ito Fumihito Miura   Satoshi Okada
Medical Biophysics and Radiation Biology WebSite   Yoshimichi Nakatsu   Mizuki Ohno
Biochemistry WebSite Hideki Sumimoto   Sachiko Kamakura Junya Hayase/Akira Kohda
Anatomy and Cell Biology WebSite Takashi Miura Yuki Sato   Hisako Imamura/
Kei Sugihara

▲Back to Top

Department of Basic Medicine / Science for Biological InformationHead:Takeshi Imai
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Molecular Physiology          
Pharmacology     Masahiro Oike    
Clinical Pharmacology WebSite Toshiyuki Sasaguri     Masaki Arioka/Koichi Miura
/Fumi Tetsuo
Molecular Cardiology WebSite        
Anatomy and Neurobiology WebSite        
Integrative Physiology WebSite       Atsushi Takaki
Sachiko Take
(Research Associate)
Clinical Neurophysiology WebSite        
Developmental Neurophysiology   Takeshi Imai     Satoshi Fujimoto
Marcus Nathanael Leiwe
Shigenori Inagaki

▲Back to Top

Department of Basic Medicine / PathobiologyHead:Tetsuya Hayashi
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Pathophysiological and Experimental Pathology WebSite     kazunori Nakagawa Mitsuho Onimaru
Anatomic Pathology WebSite Yoshinao Oda Kenichi Kouhashi Yuichi Yamada Mikiko Hashisako
Neuropathology WebSite Toru Iwaki Hiroyuki Honda   Hideomi Hamasaki
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine WebSite Dongchon Kang     Yuichi Matsushima
Bacteriology WebSite Tetsuya Hayashi     Keiji Nakamura
Virology WebSite       Yuta Shirogane
Parasitology          
Biomedicine WebSite Etsuro Ono Eiki Takahashi    

▲Back to Top

Department of Basic Medicine / Social MedicineHead:Toshiharu Ninomiya
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Preventive Medicine WebSite     Chikako Kiyohara  
Environmental Medicine WebSite     Akiyo Tanaka Miyuki Hirata
Forensic Pathology and Sciences WebSite Noriaki Ikeda     Akiko Tsuji
Medical Informatics WebSite        
Health Services Management and Policy        
Epidemiology and Public Health   Toshiharu Ninomiya Jun Hata   Mao Shibata
Takanori Honda
Oncology and Social Science   Eishi Baba     Taichi Isobe

▲Back to Top

Department of Basic Medicine / Health Care Administration and Management
Head:Masahiro Kamouchi
Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Akira Babazono
Masahiro Kamouchi
Junko Ayuzawa
Haruhisa Fukuda
Ryu Matsuo
  Fumi Irie

▲Back to Top

Department of Advanced Medical Initiatives / Advanced Medical Initiatives
Head:Dean
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biomedical Engineering          
Disaster and Emergency Medicine WebSite   Tomohiko Akahoshi    
Geriatric Medicine       Keizo Ohnaka  
Cancer Therapy and Research WebSite   Hideya Ohnishi    
Human Development          
Molecular and Structural Biology          
Biosignaling Physiology          

▲Back to Top

Department of Clinical Medicine / Internal Medicine Head:Nobuyuki Sudo/Yoshihiro Ogawa
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Medicine and Biosystemic Science WebSite Koichi Akashi Hitoshi Kusaba  

Yong Jeong/
Akiko Yonekawa

Medicine and Clinical Science WebSite Takanari Kitazono Tetsuro Ago   Keisuke Kawasaki
Medicine and Bioregulatory Science WebSite Yoshihiro Ogawa Motoyuki Koujima Takatoshi Chinen Yasuhiro Nakashima
Cardiovascular Medicine WebSite Hiroyuki Tsutsui Shintaro Kinugawa   Shoji Matsushima
Respiratory Medicine WebSite   Koichiro Matsumoto   Eiji Harada
Neurology WebSite Noriko Isobe Ryo Yamasaki   Dai Matsuse
Neuropsychiatry WebSite Tomohiro Nakao Takahiro Kato   Hirofumi Tomiyama
Psychosomatic Medicine WebSite Nobuyuki Sudo   Kazufumi Yoshihara Mitsunao Tomioka
Environmental Medicine and Infectious Diseases WebSite       Eiichi Ogawa
Clinical Radiology WebSite Kousei ishigami Akio Hiwatashi   Takuro Isoda
Precision Medicine WebSite Takahiro Maeda     Kota Miyawaki

▲Back to Top

Department of Clinical Medicine / Surgery Head:Masafumi Nakamura/Takashi Nakagawa
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Surgery and Oncology WebSite Masafumi Nakamura Makoto Kubo   Noboru Ideno
Surgery and Science WebSite   Tomoharu Yoshizumi   Sayuri Akiyoshi
Cardiovascular Surgery WebSite Akira Shiose     Satoshi Kimura/Shinichiro Oda
Urology WebSite Masatoshi Eto Junichi Inokuchi   Ken Li
Orthopaedic Surgery WebSite Yasuharu Nakashima Yoshihiro Matsumoto   Taishi Sato
Neurosurgery WebSite Koji Yoshimoto Masahiro Mizoguchi   Koichi Arimura
Ophthalmology WebSite Kohei Sonoda   Atsunobu Takeda Keijiro Ishikawa
Otorhinolaryngology WebSite Takashi Nakagawa Ryuji Yasumatsu   Teppei Noda
Dermatology WebSite      

Makiko Nakahara

Fumitaka Ono

Anesthesiology and Critical Care Medicine WebSite Ken Yamaura Midoriko Higashi   Makoto Sumie

▲Back to Top

Department of Clinical Medicine / Reproductive and Developmental Medicine
Head:Kiyoko Kato
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Pediatrics WebSite Shoichi Ohga Yasunari Sakai   Yusaku Nagatomo/
Motoshi Sonoda
Pediatric Surgery WebSite Tatsuro Tajiri   Koichiro Yoshimaru Junkichi Takemoto
Obstetrics and Gynecology WebSite Kiyoko Kato Hideaki Yahata   Hiroshi Yagi

 

▲Back to Top

Department of Molecular Biology / Molecular Cell BiologyHead:Hisao Kondo
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Molecular Cell Biology WebSite Hisao Kondo     Takeshi Sekiguchi
Yayoi Kaneko

▲Back to Top

Department of Molecular Biology / Biology of Sex Difference Head:Ken-ichirou Morohashi
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biology of Sex Difference WebSite Ken-ichirou Morohashi Takashi Baba   Miki Inoue

▲Back to Top

Department of Medical Education / Medical EducationHead:Hiroaki Niiro
  Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
WebSite Hiroaki Niiro Makoto Kikukawa    

▲Back to Top

Department of Stem Cell Biology and Medicine / Stem Cell Biology and Medicine
Head:Kinichi Nakashima
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Basic Stem Cell Biology
WebSite Kinichi Nakashima     Sayako Katada
Hideyuki Nakashima
Stem Cell Regulation WebSite Fumio Arai   Kentaro Hosokawa  
Developmental Stem Cell Biology WebSite Katsuhiko Hayashi Go Nagamatsu   Kenjiro Shirane

Cancer Stem Cell Research

       

Masahiro Ayano

Hisayuki Yao

Integrative Medical Science for Tissue Repair

        Takashi Yoshino
Yasuhiro Gotoh
Taito Matsuda

▲Back to Top

Faculty of Medical Sciences / Unit
  Unit   Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Clinical Medicine Community Medicine Education Unit WebSite     Satoshi Hiramine

Global Medical Science Education Unit   Stephen Leonard Lyman  

▲Back to Top

Department of Health Sciences / Nursing Head:Kimie Fujita
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Fundamental and Clinical Nursing Kenichi Goto
Kimie Fujita
Nobuko Hashiguchi
Sawa Teraoka
  Masami Maruyama
Hiroko Noto
Satomi Aomoto
Kazue Matsuo
Yuriko Matsunaga
Chieko Domen
Yu Yamaguchi
Miyuki Kihara
Kanako Yakushiji
Kumiko Sakai
Miharu Matsumoto
Kanae Fujita
Kaori Aihoshi
Satomi Tanaka
Norie Nakashima
Women's and Community Health Nursing Yoko Hatono
Seiichi Morokuma
Yukari Maeno
Shingo Ueki
Junko Miyata
Kimiyo Kikuchi
Yoshiko Suetsugu
Miho Iwaki
Hitoe Kimura
Takako Fujita
Youko Satou
Ayaka Fujita
Hiromi Matsufuji
Saya Fujii

▲Back to Top

Department of Health Sciences / Medical Quantum ScienceHead:Hidetaka Arimura
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Fundamental Radiological Science Hidetaka Arimura
Toshioh Fujibuchi
Akihiko Takahashi
Akihiro Nohtomi
  Masateru Kawakubo
Clinical Radiological Science Masayuki Sasaki
Junji Morishita
Hidetake Yabuuchi

Tomonari Sasaki

Tadamitsu Ideguchi

  Nobukazu Tanaka

▲Back to Top

Department of Health Sciences / Medical Tecnology Head:Takeshi Uchiumi
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biological Sciences and Technology Takeshi Uchiumi
Hiroshi Shigeto
 

Hiroyuki Tashiro
Fumiko Kojima
Daisuke Mori

Yoko Yasuda
Medical Sciences and Technology

Shinichi Mizuno

Hitoshi Katsuta

  Eisaku Hokazono
Sumiko Watanabe
Hironori Kurisaki
Hiromichi Shiotsu
Tomoko Kimura
Mikako yagi

▲Back to Top

Specific Research and Education Section
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Comprehensive Clinical Oncology WebSite       Keiichi Ota

▲Back to Top

Donated Fund Laboratory
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
(Medicine and Clinical Science)
Department of Integrated Therapy for Chronic Kidney Disease
  Kumiko Torisu  
(Neuropsychiatry)
Department of Neuroimaging Psychiatry
Toshiaki Onitsuka      
(Clinical Radiology)
Department of Molecular Imaging & Diagnosis
  Osamu Togao    
(Obstetrics and Gynecology)
Department of Perinatal and Pediatric Medicine
Department of Obstetrics
Yuka Sato
Masanobu Ogawa
Nobuko Yasutake
(Pediatrics)
Department of Perinatal and Pediatric Medicine
Department of Pediatrics
  Yuhki Koga Kenichiro Yamamura  
(Orthopaedic Surgery)
Department of Artificial Joints and Biomaterials
Goro Motomura Daisuke Hara
(Clinical Radiology)
Department of Radiology Informatics and Network
      Keiji Matsumoto
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Applied Biosystemic Science
      Jumpei Nogami
(Ophthalmology)
Department of Ocular Pathology and Imaging Science
  Nobuyo Yawata Masato Akiyama  
(Ophthalmology)
Department of ophthalmic function and regenerative science
      Emi Ueda
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Neuroinflammation and Brain Fatigue Science
  Masanori Honsho   Michinari Hieda
(Cardiovascular Medicine)
Department of Immunoregulatory Cardiovascular Medicine
  Tomomi Ide    
(Cardiovascular Surgery)
Department of Advanced Cardiopulmonary Failure
  Yoshihisa Tanoue   Toru Hashimoto
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Advanced Aortic Therapeutics
  Yasuhisa Oishi    
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Medicine and Comprehensive Biosystemic Science
    Yuqing Wang
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Comprehensive General Internal Medicine
  Hiroaki Ikezaki   Keiji Nakamura
(Orthopaedic Surgery)
Department of Arthritis and Immunology
  Hisakata Yamada    
(Medicine and Bioregulatory Science)
Department of Gastroenterology and Metabolism
  Eikichi Ihara    
Department of Medical-Engineering Collaboration for Healthy Longevity   Satoshi Hamai   Yoshihiko Furuta

▲Back to Top

Joint Research Department
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
(Urology、Surgery and Science)
Department of Advanced Cancer Genome Diagnostics
  Yasue Kimura Takashi Matsumoto  

▲Back to Top

Attached Facilities for Reseach

Research Institute for Diseases of the ChestHead:Yoshiro Ogawa
Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Respirology   Koichiro Matsumoto   Eiji Harada

▲Back to Top

Research Institute of AngiocardiologyHead:Hiroyuki Tsutsui
Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Angiocardiology Hiroyuki Tsutsui Shintaro Kinugawa   Shoji Matsushima
Department of Cardiac Surgery Akira Shiose     Satoshi Kimura/Shinichiro Oda
Department of Molecular Cardiology        

▲Back to Top

Neurological InstituteHead:Toru Iwaki
Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Neurogy Noriko Isobe Ryo Yamasaki   Dai Matsuse
Department of Neurosurgery Koji Yoshimoto Masahiro Mizoguchi   Koichi Arimura
Department of Clinical Neurophysiology        
Department of Neuropathology Toru Iwaki Hiroyuki Honda   Hideomi Hamasaki

▲Back to Top

Research Center for Human Disease ModelingHead:Takanari Kitazono

 

Department   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Research Section Organ-tissue Reconstruction Research Takashi Miura     Hisako Imamura
Congenital Diseases Research Kiyoko Kato     Hiroshi Yagi
Disease Model Innovation Etsuro Ono Eiki Takahashi   Masaki Arioka
Animal Models of Infectious Diseases        
Developmental Neurophysiology Takeshi Imai     Satoshi Fujimoto
Support Section Mammal Clinic Yoshinao Oda   Yuichi Yamada  
Animal Model Resources        
Campus Veterinarian Etsuro Ono      
Ultrahigh-speed Cell Analysis Hideki Sumimoto   Sachiko Kamakura  
Advanced Molecular Imaging       Marcus N. Leiwe
Metabolome Analysis Dongchon Kang      

▲Back to Top

Center for Cohort StudiesHead/ Leader:Takanari Kitazono/Vice Leader:Toshiharu Ninomiya
Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Core Cohort Toshiharu Ninomiya   Yasumi Kimura Satoko Sakata
      Minako Inoue
Masahiro Kamouchi Ryu Matsuo   Fumi Irie
       
Advanced Cohort Takanari Kitazono Toshiaki Nakano    
Takashi Ito     Satoshi Okada
  Tetsuro Ago    
Basic Research Facility   Jun Hata   Mao Shibata
ELSI   Junko Ayuzawa    
Advanced Public Health   Haruhisa Fukuda    
       
International Collaboration Eishi Baba      

▲Back to Top

Precision Medicine Research CenterHead:Takanari Kitazono
Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Takahiro Maeda     Kota Miyawaki

▲Back to Top

Support Facilities

Back to Top