Research Groups

Administrative Staff

As of 1st January, 2023
Dean Koichi Akashi 
Vice Dean Tatsuro Tajiri / Yoshihiro Ogawa / Yoshinao Oda / Kinichi Nakashima /
Hidetake Yabuuchi / Masahiro Kamouchi / Hiroaki Niiro / Shozo Jinno
Executive Advisers to the Dean Keiji Kuba / Takahiro Maeda

 

Faculty of Medical Sciences

As of March 2023
Department ( ):Head

Advanced Medical Initiatives
(Dean)

Clinical Medicine 
(Nobuyuki Sudo)

Molecular Biology
(Ken-ichirou Morohashi)

Medical Education
(Hiroaki Niiro)

Stem cell Biology and Medicine
(Kinichi Nakashima)

Health Sciences
(Hidetake Yabuuchi)

Department of Basic Medicine / Bioregulation

Head: Hideki Sumimoto

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Anatomy and Neuroscience WebSite Shozo Jinno   Jun Yamada Mariko Soya
Asako Watanabe
Developmental Biology WebSite Chikara Meno    

Keiko Kitajima

Takenobu Nii

Medical Biochermistry WebSite Takashi Ito Fumihito Miura   Satoshi Okada
Hiroaki Takesue
Medical Biophysics and Radiation Biology WebSite       Mizuki Ohno
Biochemistry WebSite Hideki Sumimoto   Sachiko Kamakura Akira Kohda
Anatomy and Cell Biology WebSite Takashi Miura Yuki Sato   Hisako Imamura
Kei Sugihara

Department of Basic Medicine / Science for Biological Information 

Head: Takeshi Imai

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Molecular Physiology          
Pharmacology     Masahiro Oike    
Clinical Pharmacology WebSite       Koichi Miura
Molecular Cardiology WebSite        
Anatomy and Neurobiology          
Integrative Physiology WebSite       Atsushi Takaki
Sachiko Take
(Research Associate)
Clinical Neurophysiology          
Developmental Neurophysiology WebSite Takeshi Imai     Satoshi Fujimoto
Shigenori Inagaki
Pharmacology   Keiji Kuba     Tomokazu Yamaguchi

Department of Basic Medicine / Pathobiology 

Head: Yoshinao Oda

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Pathophysiological and Experimental Pathology WebSite     Kazunori Nakagawa Mitsuho Onimaru
Anatomic Pathology WebSite Yoshinao Oda Kenichi Kouhashi   Daisuke Kiyozawa
Neuropathology WebSite   Hiroyuki Honda      

Hideomi Hamasaki

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine WebSite        
Bacteriology WebSite Tetsuya Hayashi   Keiji Nakamura  
Virology WebSite       Yuta Shirogane
Parasitology          
Biomedicine WebSite Etsuro Ono Eiki Takahashi     

Department of Basic Medicine / Social Medicine 

Head: Toshiharu Ninomiya

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Preventive Medicine WebSite     Chikako Kiyohara  
Environmental Medicine WebSite     Akiyo Tanaka  
Forensic Pathology and Sciences   Yosuke Usumoto      
Medical Informatics WebSite        
Health Services Management and Policy        
Epidemiology and Public Health WebSite Toshiharu Ninomiya Jun Hata   Mao Shibata
Satoko Sakata
Oncology and Social Science   Eishi Baba     Taichi Isobe

Department of Basic Medicine / Health Care Administration and Management

Head: Masahiro Kamouchi 

Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor

Akira Babazono

Masahiro Kamouchi

Junko Ayuzawa

Haruhisa Fukuda
Ryu Matsuo

  Fumi Irie

Department of Advanced Medical Initiatives / Advanced Medical Initiatives 

Head: Dean

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biomedical Engineering          
Disaster and Emergency Medicine WebSite   Tomohiko Akahoshi    
Geriatric Medicine       Keizo Ohnaka  
Cancer Therapy and Research WebSite   Hideya Ohnishi    
Human Development          
Molecular and Structural Biology          
Biosignaling Physiology          

Department of Clinical Medicine / Internal Medicine  

Head: Koichi Akashi / Isamu Okamoto

* :Faculty Member (Special Project)
Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Medicine and Biosystemic Science WebSite Koichi Akashi Koji Kato   Yong Jeong
Medicine and Clinical Science WebSite Takanari Kitazono Tetsuro Ago   Keisuke Kawasaki
Medicine and Bioregulatory Science WebSite Yoshihiro Ogawa Motoyuki Koujima Takatoshi Chinen Yasuhiro Nakashima
Masatoshi Ogata*
Cardiovascular Medicine      Hiroyuki Tsutsui Shintaro Kinugawa   Shoji Matsushima
Respiratory Medicine WebSite Isamu Okamoto Kentaro Tanaka   Toyoshi Yanagihara
Neurology WebSite Noriko Isobe Ryo Yamasaki   Takayuki Fujii
Neuropsychiatry WebSite Tomohiro Nakao Takahiro Kato   Hirofumi Tomiyama
Psychosomatic Medicine WebSite Nobuyuki Sudo   Kazufumi Yoshihara Mitsunao Tomioka
Environmental Medicine and Infectious Diseases WebSite       Eiichi Ogawa
Clinical Radiology WebSite Kousei Ishigami Yasuhiro Ushijima   Takuro Isoda
Precision Medicine WebSite Takahiro Maeda     Kota Miyawaki
Shigeki Hirabayashi

Department of Clinical Medicine / Surgery  

Head: Kohei Sonoda / Yasuharu Nakashima

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Surgery and Oncology WebSite Masafumi Nakamura Makoto Kubo
Kenoki Ouchida
  Noboru Ideno
Surgery and Science WebSite Tomoharu Yoshizumi Eiji Oki   Takahiro Tomino
Cardiovascular Surgery WebSite Akira Shiose     Meikun Kano
Urology WebSite Masatoshi Eto Junichi Inokuchi       Ken Li
Orthopaedic Surgery WebSite Yasuharu Nakashima Yoshihiro Matsumoto   Taishi Sato
Neurosurgery WebSite Koji Yoshimoto Akira Nakamizo    
Ophthalmology WebSite Kohei Sonoda Atsunobu Takeda   Keijiro Ishikawa
Otorhinolaryngology WebSite Takashi Nakagawa Nozomu Matsumoto   Teppei Noda
Dermatology WebSite Takeshi Nakahara    

Fumitaka
Ono
Kazuhiko Yamamura

Anesthesiology and Critical Care Medicine WebSite Ken Yamaura Midoriko Higashi       Yukie Mizuta

Department of Clinical Medicine / Reproductive and Developmental Medicine

Head: Tatsuro Tajiri

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Pediatrics WebSite Shoichi Ohga Yasunari Sakai   Yusaku Nagatomo
Motoshi Sonoda
Pediatric Surgery WebSite Tatsuro Tajiri Toshiharu Matsuura   Yusuke Yanagi
Obstetrics and Gynecology WebSite Kiyoko Kato Hideaki Yahata   Shoji Maenohara

Department of Molecular Biology / Molecular Cell Biology

Head: Hisao Kondo

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Molecular Cell Biology WebSite Hisao Kondo     Takeshi Sekiguchi
Yayoi Kaneko

Department of Molecular Biology / Biology of Sex Difference

Head: Ken-ichirou Morohashi

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biology of Sex Difference WebSite Ken-ichirou Morohashi Takashi Baba    

Department of Medical Education / Medical Education

Head: Hiroaki Niiro

Department   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Medical Education / Medical Education WebSite Hiroaki Niiro Makoto Kikukawa    

Department of Stem Cell Biology and Medicine / Stem Cell Biology and Medicine  

Head: Fumio Arai

Laboratory   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Basic Stem Cell Biology WebSite Kinichi Nakashima     Sayako Katada
Hideyuki Nakashima
Stem Cell Regulation WebSite Fumio Arai   Kentaro Hosokawa  
Developmental Stem Cell Biology WebSite Katsuhiko Hayashi      

Cancer Stem Cell Research

       

Masahiro Ayano

Hisayuki Yao

Integrative Medical Science for Tissue Repair

        Takashi Yoshino
Yasuhiro Gotoh
Taito Matsuda

Faculty of Medical Sciences / Unit

  Unit   Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Clinical Medicine Community Medicine Education Unit WebSite     Satoshi Hiramine
Kentaro Okazaki
  Global Medical Science Education Unit     Stephen Leonard Lyman  

Department of Health Sciences / Nursing

Head: Nobuko Hashiguchi

Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Fundamental and Clinical Nursing Kenichi Goto
Kimie Fujita
Nobuko Hashiguchi

 

 

Masami Maruyama
Hiroko Noto
Satomi Aomoto
Kazue Matsuo
Yuriko Matsunaga
Chieko Domen
Megumi Yoshida
Miyuki Kihara
Kanako Yakushiji
Miharu Matsumoto
Kanae Fujita
Kaori Aihoshi
Satomi Tanaka
Norie Nakashima
Women's and Community Health Nursing Yoko Hatono
Seiichi Morokuma
Sawa Teraoka
Naoko Hikita
Yukari Maeno
Shingo Ueki
Junko Miyata
Kimiyo Kikuchi
Yoshiko Suetsugu
Miho Iwaki
Takako Fujita
Youko Satou
Eri Tashiro
Hiromi Matsufuji
Saya Fujii
Kumiko Sakai

Department of Health Sciences / Medical Quantum Science

Head: Hidetaka Arimura

* :Faculty Member (Special Project)
Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Fundamental Radiological Science

Hidetaka Arimura

Toshioh Fujibuchi

Akihiko Takahashi
Akihiro Nohtomi
Hiroyuki Arakawa*
Masatoshi Kondo

Masateru Kawakubo

Clinical Radiological Science Masayuki Sasaki
Junji Morishita
Hidetake Yabuuchi

Kazushige Atsumi

Tadamitsu Ideguchi

  Nobukazu Tanaka

Department of Health Sciences / Medical Tecnology

Head: Takeshi Uchiumi

Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biological Sciences and Technology Takeshi Uchiumi
Hiroshi Shigeto
  Hiroyuki Tashiro
Fumiko Kojima
Daisuke Mori
Yoko Yasuda
Medical Sciences and Technology Shinichi Mizuno

Hitoshi Katsuta
  Eisaku Hokazono
Sumiko Watanabe
Hironori Kurisaki
Hiromichi Shiotsu
Tomoko Kimura
Mikako yagi

Donated Fund Laboratory

Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
(Medicine and Clinical Science)
Department of Integrated Therapy for Chronic Kidney Disease
  Kumiko Torisu    
(Neuropsychiatry)
Department of Neuroimaging Psychiatry
Toshiaki Onitsuka      
(Clinical Radiology)
Department of Molecular Imaging & Diagnosis
  Osamu Togao       Keisuke Ishimatsu
(Obstetrics and Gynecology)
Department of Perinatal and Pediatric Medicine
Department of Obstetrics
  Kazuo Asanoma    
(Pediatrics)
Department of Perinatal and Pediatric Medicine
Department of Pediatrics
  Yuki Koga     Masataka Ishimura  
(Orthopaedic Surgery)
Department of Artificial Joints and Biomaterials
  Goro Motomura    
(Clinical Radiology)
Department of Radiology Informatics and Network
      Keiji Matsumoto
Koji Yamashita
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Applied Biosystemic Science
      Jumpei Nogami
(Ophthalmology)
Department of Ocular Pathology and Imaging Science
  Nobuyo Yawata Masato Akiyama  
(Ophthalmology)
Department of ophthalmic function and regenerative science
      Emi Ueda
Takako Ito
(Medicine and Biosystemic Science) Department of Neuroinflammation and Brain Fatigue Science   Masanori Honsho       Michinari Hieda
(Cardiovascular Medicine) Department of Immunoregulatory Cardiovascular Medicine       Masataka Ikeda
(Cardiovascular Surgery)
Department of Advanced Cardiopulmonary Failure
      Takeo Fujino
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Advanced Aortic Therapeutics
  Yasuhisa Oishi    
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Medicine and Comprehensive Biosystemic Science
      Yuqing Wang
(Medicine and Biosystemic Science)
Department of Comprehensive General Internal Medicine
  Hiroaki Ikezaki    
(Orthopaedic Surgery)
Department of Clinical Imunology
  Hisakata Yamada    
(Medicine and Bioregulatory Science)
Department of Gastroenterology and Metabolism
  Eikichi Ihara    
Department of Medical-Engineering Collaboration for Healthy Longevity   Satoshi Hamai   Emi Oishi

Joint Research Department

Laboratory Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
(Urology、Surgery and Science)
Department of Advanced Cancer Genome Diagnostics
  Yasue Kimura Takashi Matsumoto  
(Pediatric Surgery)
Department of Refractory Chronic Gastrointestinal Diseases
         Takuya Kondo

Attached Facilities for Reseach

Research Institute for Diseases of the Chest

Head: Yoshiro Ogawa

Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Respirology Isamu Okamoto Kentaro Tanaka   Toyoshi Yanagihara

Research Institute of Angiocardiology 

Head: Hiroyuki Tsutsui

Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Angiocardiology Hiroyuki Tsutsui Shintaro Kinugawa   Shoji Matsushima
Department of Cardiac Surgery Akira Shiose     Meikun Kano
Department of Molecular Cardiology        

Neurological Institute

Head: Noriko Isobe

Department Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Department of Neurogy Noriko Isobe Ryo Yamasaki   Takayuki Fujii
Department of Neurosurgery Koji Yoshimoto Akira Nakamizo    
Department of Clinical Neurophysiology        
Department of Neuropathology   Hiroyuki Honda   Hideomi Hamasaki

Research Center for Human Disease Modeling

Head: Koichi Akashi

 

Department   Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Research Section Organ-tissue Reconstruction Research Takashi Miura     Hisako Imamura
Congenital Diseases Research Kiyoko Kato     Shoji Maenohara
Disease Model Innovation Etsuro Ono      
Animal Models of Infectious Diseases   Eiki Takahashi    
Developmental Neurophysiology Takeshi Imai     Satoshi Fujimoto
Support Section Mammal Clinic Yoshinao Oda      
Animal Model Resources        
Campus Veterinarian Etsuro Ono      
Ultrahigh-speed Cell Analysis Hideki Sumimoto   Sachiko Kamakura  
Advanced Molecular Imaging        
Metabolome Analysis        

Center for Cohort Studies

Head: Koichi Akashi / Leader: Takanari Kitazono / Vice Leader:Toshiharu Ninomiya

 
Division Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Core Cohort Toshiharu Ninomiya Takanori Honda    
Shoichi Ohga     Minako Inoue
Masahiro Kamouchi Ryu Matsuo    
      Kazuhiko Yamamura
Advanced Cohort Takanari Kitazono   Toshiaki Nakano    
Takashi Ito     Satoshi Okada
  Tetsuro Ago  

 

Basic Research Facility   Jun Hata   Mao Shibata
ELSI   Junko Ayuzawa    
Advanced Public Health   Haruhisa Fukuda    
       
International Collaboration Eishi Baba      

Precision Medicine Research Center

Head/ Leader: Takahiro Maeda

Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Takahiro Maeda     Kota Miyawaki
Shigeki Hirabayashi
PAGETOP